Haarproducten Mannen is een affiliate partner van Bol.com. Bol.com is verantwoordelijk voor de volledige afhandeling van de bestelling, betalingen en de communicatie met de klant. De partners van Bol.com zijn slechts een extra verkooppunt.

De voorwaarden van Bol.com zijn gelijk aan de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 4 juni 2012.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Algemene voorwaarden Bol.com